Frøya Kommune Nordhammarvik gravplass

Høsten 2019 har vi sammen med KN Entreprenør AS jobbet iherdig for å få ferdig den mye omtalte gravplassen på Nordhammarvik.

Vi i Kyst Elektro AS har levert fundament, master og LED belysning.

I tillegg har det gamle klokketårnet endelig fått innlagt lys og det er kommet ett nytt servicebygg ved hovedveien som inneholder tekniskrom og en HC WC.

Da det ikke vil komme strøm til plassen før ny gang- og sykkelvei er på plass vil vi dessverre måtte vente på å se det endelige resultatet.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Forsyningskabler i grøfter

• Jordingsanlegg

• Komplette LED lysmaster

• Reising av master

• Hovedtavle med utvidelse for fremtidig gravplass

• Installering av klokketårn og servicebygg

• Kontroll og dokumentasjon