Måsøval Fiskeoppdrett Landstrøm 1000V


Vi i Kyst Elektro har mange års erfaring med landstrøm til oppdrettsnæringen, men vårt første anlegg med Kyst Elektro logo på ryggen ble drifts satt Januar 2019 da vi bygde om forsyningen til to av Måsøval Fiskeoppdrett sine lokaliteter. Tidligere var de forsynt med en felles kabel og kapasiteten var for liten.

Nå er anleggene delt opp og har fått egen 1000V forsyning fra ny nettstasjon.

Prosjektet ble gjennomført smertefritt og med nøye prosjektering og planlegging oppnådde vi nærmest 0% spenningsfall og en jevn spenning på anlegget.

Med god hjelp av Måsøval Fiskeoppdrett sine egne ansatte, kabel leggere fra Stokkøyskjell og en stabil nettleveranse fra Trønder Energi Nett ble dette ett stabilt anlegg.

Fordeler med landstrøm:

  • Betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader
  • Ingen klimagassutslipp fra dieselgeneratorer
  • Forbedret arbeidsmiljø
  • Bedre fiskevelferd grunnet mer stabil strømforsyning

Ta kontakt med oss i Kyst Elektro for en vurdering av om ditt anlegg kan være tjent med strømforsyning fra land.

Jobben omfatter

• Prosjektering

• Nettstasjon på land

• Sjøkabel til lokalitet

• Nødvendige ombygninger på flåten

• Driftsettelse

• Kontroll og dokumentasjon