KN Entreprenør AS – Tilbygg næringsbygg

Våren og sommeren 2022 var vi med på utvidelsen av KN Entreprenør AS sitt næringsbygg på Sistranda.

Her har vi i Kyst Elektro AS nå flyttet inn i nye, lyse lokaler og fått en helt ny arbeidshverdag for våre ansatte.

Jobben omfattet:

  • Planlegging og prosjektering
  • Utvidelse og nye fordelinger
  • Nytt lysanlegg med lysstyring i alle rom
  • Grunninstallasjon i bygg
  • Utvidelse brannalarm anlegg
  • Utvidelse innbruddsalarm anlegg
  • Adgangskontroll
  • SD-styring av varmeanlegg og drift
  • Kontroll og dokumentasjon
  • Kontroll og dokumentasjon