KN Entreprenør AS Nytt utområde

Sommeren 2019 fikk vi oppdraget med belysning til nytt uteområde ved KN Entreprenør AS sitt bygg på Sistranda.

Dette ble ett spennende prosjekt da de ønsket at all belysning skulle være i samme gulfarge som detaljene på bygget, bildene og det ferdige resultatet taler for seg selv.

 

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Forsyningskabler i grøfter

• Jordingsanlegg

• Komplette LED lysmaster

• Reising av master

• Lys til flagg- og flaggstang

• Lys i forstøtningsmur

• Lys til gangbaner og inngangsparti

• Kontroll og dokumentasjon