Holahaugen boligfelt, veibelysning

Vi har sammen med Hitra Anleggsservice AS levert og montert veibelysning til det nye boligfeltet Holahaugen på Nordskaget for Frøya Kommune.

Vi i Kyst Elektro AS leverte fundament, master og LED belysning. Vi hadde i samarbeid med Hitra Anleggservice AS ansvaret for reising av alle lysmastene etter klargjøring av disse.

Prosjektet omfattet også tilkopling av pumpestasjoner i feltet, samt tilhørende utstyr.

Vi leverte kabling, lysstyring og dokumentasjon til anlegget.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Forsyningskabler i grøfter

• Jordingsanlegg

• Komplett LED lysmaster

• Reising av master

• Lysstyyrings skap

• Kontroll og dokumentasjon

• Tilkopling av pumpestasjoner med tilhørende utstyr