Golan Idrettspark

Sammen med Hitra Anleggservice AS leverer og monterer vi banebelysning og styring til denne. Dette er ett spennende prosjekt og vi er fasinerte over omfanget på fundamentering, lysmaster og belysning.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Forsyningskabler i grøfter

• Styring av belysning

• Kontroll og dokumentasjon