Gangvei Hamarvik – Sistranda

Sommeren og høsten 2020 jobbet vi sammen med KN Entreprenør AS for Statens Vegvesen for å få åpnet den nye om mye omtalte gangveien mellom Hamarvik og Sistranda på Frøya.

Vi i Kyst Elektro AS leverte fundament, master og LED belysning. Vi hadde i samarbeid med KN Kranservice AS ansvaret for reising av alle lysmastene etter klargjøring av disse.

Vi leverte trafoskap, lysstyring og dokumentasjon til anlegget i henhold til Statens Vegvesens retningslinjer for denne type anlegg.

For å kunne jobbe langs- og på vei kreves at man har kurs i Arbeidsvarsling. Vi er kurset og flere av våre arbeids biler er utstyrt med lys varsling slik at vi kan jobbe uavhengig av entreprenør for en mer effektiv flyt.

Det var en krevende jobb, men vi er stolte av å kunne si at vi leverte med stil.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Forsyningskabler i grøfter

• Jordingsanlegg

• Komplette LED lysmaster

• Reising av master

• Trafoskap

• Lysstyring ihht. Statens Vegvesens retningslinjer

• Kontroll og dokumentasjon