Flokenes Fiskefarm AS Fjord Hybrid

I April 2019 fikk vi gleden av å installere Fjord Hybrid hos kunde Flokenes Fiskefarm AS, flåten som anlegget ble montert på ligger i Førdefjorden.

Vi er imponert over den tekniske løsningen for samspillet mellom generatorer og batteribank.

Nå går generatorene med optimal virkningsgrad når de er i drift for å generere maksimalt antall kW pr liter diesel.

Kort info om Fjord Hybrid

Fjord Hybrid er et veldig godt alternativ til strømforsyning av forflåtene i oppdrettsnæringen.

Den skreddersydde løsningen reduserer gangtiden til dieselgeneratorene med inntil 90%. Fjord Hybrid kan leveres enten i en containerløsning plassert på et egnet sted om bord, eller montert inne i selve flåten. Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt start/stopp system, til et helautomatisert system, hvor man alltid har strøm på flåten.

Fordeler med Fjord Hybrid:

  • Betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader
  • Økt driftsredundans
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra dieselgeneratorer til et minimum.
  • Forbedret arbeidsmiljø.

Ta kontakt med oss i Kyst Elektro AS for en vurdering av om ditt anlegg kan være tjent med strømforsyning fra Fjord Hybrid.

Les mer om Fjord Hybrid her.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Nødvendige ombygninger på flåten

• Tilkobling av Fjord Hybrid

• Driftsettelse

• Kontroll og dokumentasjon