Fjord Hybrid på Sulefisk

Tidlig i Januar monterte vi vårt første anlegg, hos Sulefisk AS på en av deres lokaliteter ytterst i Sognefjorden.

Vi ble godt kjent med produktet, og er imponert over den tekniske løsningen for samspillet mellom generatorer og batteribank.

Nå går generatorene med optimal virkningsgrad når de er i drift for å generere maksimalt antall kW pr liter diesel.

Kort info om Fjord Hybrid

Fjord Hybrid er et veldig godt alternativ til strømforsyning av forflåtene i oppdrettsnæringen.

Den skreddersydde løsningen reduserer gangtiden til dieselgeneratorene med inntil 90%. Fjord Hybrid kan leveres enten i en containerløsning plassert på et egnet sted om bord, eller montert inne i selve flåten. Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt start/stopp system, til et helautomatisert system, hvor man alltid har strøm på flåten.

 

Fordeler med Fjord Hybrid

  • Betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader
  • Økt driftsredundans
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra dieselgeneratorer til et minimum.
  • Forbedret arbeidsmiljø.

Ta kontakt med oss i Kyst Elektro AS for en vurdering av om ditt anlegg kan være tjent med strømforsyning fra Fjord Hybrid.

Les mer om Fjord Hybrid her.

Jobben omfattet:

• Planlegging

• Nødvendige ombygninger på flåten

• Tilkobling av Fjord Hybrid

• Driftsettelse

• Kontroll og dokumentasjon