Fjord Hybrid

Kyst Elektro AS har et mål om å være Innovativ, Energi – og Miljøbevisst. Som et bidrag til dette har vi inngått et samarbeid med Fjord Maritime As, og blitt forhandler av deres produkt Fjord Hybrid.

Fjord Hybrid er et veldig godt alternativ til strømforsyning av forflåtene i oppdrettsnæringen.
 Den skreddersydde løsningen reduserer gangtiden til dieselgeneratorene med inntil 90%. Fjord Hybrid kan leveres enten i en containerløsning plassert på et egnet sted om bord, eller montert inne i selve flåten. Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt start/stopp system, til helautomatisert system, hvor man alltid har strøm på flåten.

Fordeler med Fjord Hybrid:

  • Betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader
  • Økt driftsredundans
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra dieselgeneratorer til et minimum.
  • Forbedret arbeidsmiljø

Tidlig i Januar monterte vi vårt første anlegg, hos Sulefisk AS på en av deres lokaliteter ytterst i Sognefjorden. Vi ble godt kjent med produktet, og er imponert over den tekniske løsningen for samspillet mellom generatorer og batteribank. Nå går generatorene med optimal virkningsgrad når de er i drift for å generere maksimalt antall kW pr liter diesel.

Ta kontakt oss for en vurdering av om ditt anlegg kan være tjent med strømforsyning fra Fjord Hybrid.